porte-monnaie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła porte-monnaie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-monnaie, portemonnaie <pl porte-monnaie, portemonnaies> [pɔʀt(ə)mɔnɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła porte-monnaie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. owe (be indebted for):

I owe you one inf or a favour

2. miss (fail to take or catch):

9. miss (regret absence of):

Zobacz też near miss, mile

2. mile fig:

II.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. przech.

3. draw (pull):

6. draw (attract) person, event, film:

III.draw <prét drew, part passé drawn> [Brit drɔː, Am drɔ] CZASOW. nieprzech.

2. draw (move):

porte-monnaie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła porte-monnaie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-monnaie [pɔʀtmɔnɛ] RZECZOW. m inv

rebondi(e) [ʀ(ə)bɔ̃di] PRZYMIOT.

1. main ANAT, SPORT:

hand brake Brit

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła porte-monnaie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文