dig w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dig w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.dig <part prés digging; prét, part passé dug> [Brit dɪɡ, Am dɪɡ] CZASOW. przech.

IV.dig <part prés digging; prét, part passé dug> [Brit dɪɡ, Am dɪɡ] CZASOW. nieprzech.

I.dig up CZASOW. [Brit dɪɡ -, Am dɪɡ -] (dig up [sth], dig [sth] up)

I.dig into CZASOW. [Brit dɪɡ -, Am dɪɡ -] (dig into [sth])

infra dig [Brit ˌɪnfrə ˈdɪɡ, Am ˈˌɪnfrə ˈˌdɪɡ] PRZYMIOT. hum

I.dig out CZASOW. [Brit dɪɡ -, Am dɪɡ -] (dig out [sth], dig [sth] out) lit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tourbeux/-euse

Tłumaczenia dla hasła dig w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dig w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dig w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła dig w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dig Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文