mine w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mine:

elle nous a dit, mine de rien inf, que

Zobacz też Grande école, École, école

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła mine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
mine ż
mine ż d'or fig
mine ż
mine ż
mine ż

mine w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mine w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła mine w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mine Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文