primary w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła primary w angielski»francuski słowniku

I.primary [Brit ˈprʌɪm(ə)ri, Am ˈpraɪˌmɛri, ˈpraɪm(ə)ri] Primaries RZECZOW.

3. primary SCHOOL → primary school

II.primary [Brit ˈprʌɪm(ə)ri, Am ˈpraɪˌmɛri, ˈpraɪm(ə)ri] Primaries PRZYMIOT.

Zobacz też closed primary, primary school, Primaries, open primary

closed primary [Brit ˌkləʊzd ˈprʌɪməri] RZECZOW. Am POL

closed primary [Brit ˌkləʊzd ˈprʌɪməri] RZECZOW. Am POL

primary w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła primary w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła primary w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
instituteur (-trice)

primary Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文