candidat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła candidat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

candidat (candidate) [kɑ̃dida, at] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła candidat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
candidat/-e m/ż
co-candidat/-e m/ż
candidat/-e m/ż désigné/-e
candidat/-e m/ż
candidat/-e m/ż
candidate SCHOOL, UNIV
candidat/-e m/ż
candidat/-e m/ż
candidat/-e m/ż
candidat/-e m/żun examen)

candidat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła candidat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła candidat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

candidat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文