suicide w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła suicide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

suicide [sɥisid] RZECZOW. m lit, fig

avion-suicide <pl avions-suicide> [avjɔ̃sɥisid] RZECZOW. m

suicide assisté [sɥisid asiste] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła suicide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
suicide (action) lit, fig
suicidé/-e m/ż

suicide w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła suicide w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła suicide w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
suicide a. fig
suicidé(e) m (ż)

suicide Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文