washed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła washed w angielski»francuski słowniku

1. wash (clean):

I.wash down CZASOW. [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] down, wash down [sth])

II.wash out CZASOW. [Brit wɒʃ -, Am wɑʃ, wɔʃ -] (wash [sth] out, wash out [sth])

washed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła washed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

4. wash Am → washing-up

Zobacz też washing-up

Zobacz też wash

4. wash Am → washing-up

Tłumaczenia dla hasła washed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

washed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文