satisfait w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła satisfait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też satisfaire

I.satisfaire [satisfɛʀ] CZASOW. przech. (contenter)

to fulfil Brit

I.satisfaire [satisfɛʀ] CZASOW. przech. (contenter)

to fulfil Brit

Tłumaczenia dla hasła satisfait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

satisfait w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła satisfait w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

satisfait(e) [satisfɛ, ɛt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła satisfait w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

satisfait Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文