trajet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła trajet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła trajet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

trajet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła trajet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła trajet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

trajet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

trajet z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文