diagram w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła diagram w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.diagram [Brit ˈdʌɪəɡram, Am ˈdaɪəˌɡræm] RZECZOW.

II.diagram <part prés diagramming, or diagraming, Am prét, part passé diagrammed or diagramed Am > [Brit ˈdʌɪəɡram, Am ˈdaɪəˌɡræm] CZASOW. przech.

Venn diagram [Brit vɛn, Am ˈvɛn ˌdaɪəˌɡræm] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła diagram w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

diagram w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła diagram w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła diagram w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

diagram z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文