indienne w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła indienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.ind|ien (indienne) [ɛ̃djɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

I.Ind|ien (Indienne) [ɛ̃djɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.Ind|ien (Indienne) [ɛ̃djɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

Tłumaczenia dla hasła indienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
Indien/-ienne m/ż
Indien/-ienne m/ż d'Amérique
indien/-ienne
indien/-ienne, amérindien/-ienne technical

indienne w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła indienne w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła indienne w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

indienne Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文