pattes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pattes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pattes d'ef → pattes d'éléphant

2. patte inf:

6. patte (favori):

patte folle inf
gammy leg Brit
patte folle inf

Zobacz też chat2, chat1, canard

mille-pattes, millepatte <pl mille-pattes, millepattes> [milpat] RZECZOW. m

patte-d'oie <pl pattes-d'oie> [patdwɑ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła pattes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pattes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pattes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mille-pattes [milpat] RZECZOW. m inv

patte-d'oie <pattes-d'oie> [patdwa] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła pattes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

pattes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à quatre pattes inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文