claws w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła claws w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.claw back CZASOW. [Brit klɔː -, Am klɔ -] (claw [sth] back, claw back [sth])

I.claw at CZASOW. [Brit klɔː -, Am klɔ -] (claw at [sth/sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła claws w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

claws w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła claws w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła claws w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

claws Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文