mille-pattes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mille-pattes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mille-pattes, millepatte <pl mille-pattes, millepattes> [milpat] RZECZOW. m

I.un (une) <pl des> [œ̃(n), yn] RODZAJ. indéf

1. un (au singulier):

a, an

II.un (une) <pl uns, unes> [œ̃(n), yn] ZAIMEK (gén)

III.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYMIOT.

IV.un (une) [œ̃(n), yn] RZECZOW. m (ż)

V.un (une) [œ̃(n), yn] PRZYSŁ. inf

Tłumaczenia dla hasła mille-pattes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mille-pattes w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文