sang-froid w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sang-froid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sang-froid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sangfroid [Brit sɒ̃ˈfrwɑː, Am sɑŋˈfrwɑ] RZECZOW.

self-control [Brit ˌsɛlfkənˈtrəʊl, Am ˈˌsɛlf kənˈtroʊl] RZECZOW.

calmness [Brit ˈkɑːmnəs, Am ˈkɑmnəs, ˈkɑlmnəs] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sang-froid w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sang-froid w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sang-froid w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.countenance [ˈkaʊntɪnəns, Am -tənəns] RZECZOW. no pl

II.countenance [ˈkaʊntɪnəns, Am -tənəns] CZASOW. przech. form (approve)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文