cerise w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cerise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cerise [s(ə)ʀiz] PRZYMIOT. inv a. rouge cerise

II.cerise [s(ə)ʀiz] RZECZOW. ż

laurier-cerise <pl lauriers-cerises> [lɔʀjesəʀiz] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to stem Am
to hull Brit

Tłumaczenia dla hasła cerise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cerise w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cerise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cerise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cerise Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cherry(-red)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文