parc w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła parc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zwroty:

car park Brit

ciné-parc <pl ciné-parcs>, cinéparc <pl cinéparcs> [sinepaʀk] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła parc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parc w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła parc w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ciné-parc, cinéparc [sinepaʀk] <ciné-parcs> RZECZOW. m Québec (cinéma de plein air)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła parc w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

parc Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文