separate w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła separate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.separate PRZYMIOT. [Brit ˈsɛp(ə)rət, Am ˈsɛp(ə)rət]

1. separate (with singular noun):

à part
à part

III.separate PRZYSŁ. [Brit ˈsɛp(ə)rət, Am ˈsɛp(ə)rət]

1. separate (divide):

V.separate CZASOW. nieprzech. [Brit ˈsɛpəreɪt, Am ˈsɛpəˌreɪt] (all contexts)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła separate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

separate w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła separate w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła separate w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

separate Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文