smooth w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła smooth w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. smooth (even, without bumps) lit:

régulier/-ière

Zobacz też silk, ruffled, operator, baby

operator [Brit ˈɒpəreɪtə, Am ˈɑpəˌreɪdər] RZECZOW.

II.baby [Brit ˈbeɪbi, Am ˈbeɪbi] PRZYMIOT. attr

I.smooth away CZASOW. [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth away [sth], smooth [sth] away) lit, fig

I.smooth down CZASOW. [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth [sth] down, smooth down [sth])

I.smooth over CZASOW. [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth [sth] over, smooth over [sth]) fig

I.smooth out CZASOW. [Brit smuːð -, Am smuð -] (smooth [sth] out, smooth out [sth])

Tłumaczenia dla hasła smooth w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smooth w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła smooth w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła smooth w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

smooth Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

smooth z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła smooth w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文