dope w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dope w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.dope out CZASOW. [Brit dəʊp -, Am doʊp -] (dope out [sth], dope [sth] out)

Tłumaczenia dla hasła dope w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dope w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dope w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła dope w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文