packed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła packed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jam-packed [Brit ˌdʒamˈpakt, Am ˈˌdʒæm ˈpækt] PRZYMIOT.

II.pack in CZASOW. [Brit pak -, Am pæk -] (pack [sth] in, pack in [sth])

Tłumaczenia dla hasła packed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

packed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła packed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła packed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

packed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文