crop w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crop w angielski»francuski słowniku

II.crop <part prés cropping; prét, part passé cropped> [Brit krɒp, Am krɑp] CZASOW. przech.

III.crop <part prés cropping; prét, part passé cropped> [Brit krɒp, Am krɑp] CZASOW. nieprzech.

crop w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crop w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crop w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crop Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

métayer (-ère)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文