export w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła export w angielski»francuski słowniku

I.export RZECZOW. [Brit ˈɛkspɔːt, Am ˈɛkˌspɔrt]

II.export CZASOW. przech. [Brit ɪkˈspɔːt, ɛkˈspɔːt, ˈɛkspɔːt, Am ɪkˈspɔrt, ˈɛkspɔrt] (all contexts)

III.export CZASOW. nieprzech. [Brit ɪkˈspɔːt, ɛkˈspɔːt, ˈɛkspɔːt, Am ɪkˈspɔrt, ˈɛkspɔrt]

export w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła export w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła export w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

export Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文