signs w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła signs w angielski»francuski słowniku

6. sign (indication, pointer):

signe m (of de)

V-sign [Brit ˈviːsʌɪn, Am ˈvi ˌsaɪn] RZECZOW.

I.sign over CZASOW. [Brit sʌɪn -, Am saɪn -] (sign over [sth], sign [sth] over)

signs w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła signs w angielski»francuski słowniku

signs Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

signs Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła signs w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文