stop w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stop w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

auto-stop, autostop [otostɔp] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła stop w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
faire du stop m inf

stop w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stop w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.stop [stɔp] WYKRZYK. (halte, dans un télégramme)

I.non-stop [nɔnstɔp] PRZYMIOT. inv

II.non-stop [nɔnstɔp] RZECZOW. m inv

autostop, auto-stop [otostɔp] RZECZOW. m sans pl

Tłumaczenia dla hasła stop w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

stop Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文