morte w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła morte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

morte-eau <pl mortes-eaux> [mɔʀto, mɔʀtzo] RZECZOW. ż

morte-saison <pl mortes-saisons> [mɔʀt(ə)sɛzɔ̃] RZECZOW. ż

1. mort (d'être vivant):

donner la mort liter
like mad inf
je leur en veux à mort inf

2. mort (d'activité, étoile):

cot death Brit

Zobacz też souffle, cheval

1. souffle PHYSIOL (respiration):

I.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o] RZECZOW. m

1. cheval ZOOL:

à (dos de) cheval
à cheval!

III.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

cheval à bascule JEUX
cheval de saut SPORT
cheval de Troie (gén) INFOR

IV.chev|al <pl chevaux> [ʃ(ə)val, o]

I.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] CZASOW. pp

mort → mourir

II.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] PRZYMIOT.

1. mort (sans vie):

III.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt] RZECZOW. m (ż) (défunt)

V.mort2 (morte) [mɔʀ, mɔʀt]

Zobacz też rat, mourir

1. mourir (cesser de vivre):

mort-né (mort-née) <mpl mort-nés> [mɔʀne] PRZYMIOT.

semi-mort (semi-morte) <mpl semi-morts> [səmimɔʀ, ɔʀt] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła morte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

morte w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła morte w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] CZASOW.

mort part passé de mourir

II.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] PRZYMIOT.

III.mort(e) [mɔʀ, mɔʀt] RZECZOW. m(ż)

Zobacz też mourir

I.mort-né(e) <mort-nés> [mɔʀne] PRZYMIOT.

II.mort-né(e) <mort-nés> [mɔʀne] RZECZOW. m(ż)

croque-mort <croque-morts> [kʀɔkmɔʀ] RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła morte w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

morte Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à mort! à mort!

morte z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文