l'honneur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'honneur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. honneur (fierté):

3. honneur (privilège):

honour Brit

4. honneur (célébration):

en quel honneur? inf, iron

honneur mpl (distinction):

honours Brit

Zobacz też Seigneur

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'honneur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
court of honour MILIT, LAW

l'honneur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'honneur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła l'honneur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'honneur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文