bar w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voiture-bar <pl voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] RZECZOW. ż

wagon-bar <pl wagons-bars> [vaɡɔ̃baʀ] RZECZOW. m

café-bar <pl cafés-bar> [kafebaʀ] RZECZOW. m

bar-mitsva <pl bar-mitsva> [baʀmitsva] RZECZOW. ż

bar-tabac <pl bars-tabac> [baʀtaba] RZECZOW. m

snack <pl snacks> [snak], snack-bar <pl snack-bars> [snakbaʀ] RZECZOW. m inf

Tłumaczenia dla hasła bar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bar w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] RZECZOW. ż CHEMDFER

piano-bar <pianos-bars> [pjanobaʀ] RZECZOW. m

bar-tabac <bars-tabac> [baʀtaba] RZECZOW. m:

snack [snak] RZECZOW. m, snack-bar [snakbaʀ] <snack-bars> RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła bar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bar Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bar m à vins
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文