risks w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła risks w angielski»francuski słowniku

1. risk (gen):

risk-taking [Brit ˈrɪskteɪkɪŋ, Am ˈrɪskˌteɪkɪŋ] RZECZOW.

risks w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła risks w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła risks w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

risks Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

risks Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła risks w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文