ruisseau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ruisseau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ruisseau <pl ruisseaux> [ʀɥiso] RZECZOW. m

saute-ruisseau <pl saute-ruisseau, saute-ruisseaux> [sotʀɥiso] RZECZOW. m dated

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ruisseau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ruisseau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ruisseau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ruisseau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ruisseau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文