d'état w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'état w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. état (condition physique):

2. état (condition psychique):

to be in a hell of a state inf

3. état (de voiture, livre, tapis):

4. état (d'affaires, économie, de finances, pays):

état de choc MED, PSYCH
état civil ADMIN
état de crise POL, SOZIOL
état de nature SOZIOL

état-major <pl états-majors> [etamaʒɔʀ] RZECZOW. m

micro-État [mikʀoeta] RZECZOW. m POL

Tłumaczenia dla hasła d'état w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'état w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'état w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. état (manière d'être):

état-major <états-majors> [etamaʒɔʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła d'état w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'état Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

d'état Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文