wants w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła wants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. want (desire):

2. want (need):

want inf

want out CZASOW. [Brit wɒnt -, Am wɑnt, wɔnt -] inf

want in CZASOW. [Brit wɒnt -, Am wɑnt, wɔnt -] inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
her Ladyship wants you! fig, pej

Tłumaczenia dla hasła wants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wants w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła wants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

want ad [ˈwɒnt ˈæd, Am ˈwɑ:nt-] RZECZOW. Am inf

Tłumaczenia dla hasła wants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

wants Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文