tape w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tape w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tapé (tapée) [tape] PRZYMIOT.

taper przech. obj.indir. clou:

taper sur qn inf lit
taper sur qn inf lit
to belt sb inf
taper sur qn inf (critiquer) fig
to slag sb off Brit slang
taper sur qn inf (critiquer) fig
it's a riot inf

I.tape-à-l'œil [tapalœj] inf PRZYMIOT. inv

II.tape-à-l'œil <pl tape-à-l'œil> [tapalœj] inf RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła tape w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tape w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tape w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tape-à-l'œil [tapalœj] inv PRZYMIOT.

II.tape-à-l'œil [tapalœj] inv RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła tape w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
tape ż
tape ż

tape Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文