stub w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła stub w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.stub <part prés stubbing; prét, part passé stubbed> [Brit stʌb, Am stəb] CZASOW. przech.

I.stub out CZASOW. [Brit stʌb -, Am stəb -] (stub [sth] out, stub out [sth])

Tłumaczenia dla hasła stub w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stub w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła stub w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła stub w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

stub Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文