connected w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła connected w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

connected [Brit kəˈnɛktɪd, Am kəˈnɛktəd] PRZYMIOT.

5. connect (wire up, link technically) → connect up

Zobacz też connect up

I.connect up CZASOW. [Brit kəˈnɛkt -, Am kəˈnɛkt -] (connect up [sth], connect [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła connected w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

connected w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła connected w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła connected w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

connected Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文