pots-de-vin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pots-de-vin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

payola [Brit peɪˈəʊlə, Am peɪˈoʊlə] RZECZOW. Am inf

offering [Brit ˈɒf(ə)rɪŋ, Am ˈɔf(ə)rɪŋ, ˈɑf(ə)rɪŋ] RZECZOW.

II.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. przech.

4. take (carry along):

9. take (accept):

10. take (require) activity, course of action:

III.take <prét took, part passé taken> [Brit teɪk, Am teɪk] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też prisoner, hostage, drug

prisoner [Brit ˈprɪz(ə)nə, Am ˈprɪz(ə)nər] RZECZOW.

prisonnier/-ière m/ż
détenu/-e m/ż

hostage [Brit ˈhɒstɪdʒ, Am ˈhɑstɪdʒ] RZECZOW.

II.drug <part prés drugging; prét, part passé drugged> [Brit drʌɡ, Am drəɡ] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła pots-de-vin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pot-de-vin <pl pots-de-vin> [podvɛ̃] RZECZOW. m

pots-de-vin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pots-de-vin w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła pots-de-vin w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文