sacré w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sacré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.sacré (sacrée) [sakʀe] CZASOW. pp

sacré → sacrer

II.sacré (sacrée) [sakʀe] PRZYMIOT.

Zobacz też sacrer

Sacré-Cœur [sakʀekœʀ] RZECZOW. m REL

Tłumaczenia dla hasła sacré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sacré inf
sacré inf
sacré inf

sacré w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sacré w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Sacré-Cœur [sakʀekœʀ] RZECZOW. m sans pl

Tłumaczenia dla hasła sacré w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

sacré Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

monstre sacré CINE, THEAT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文