dessous w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dessous w francuski»angielski słowniku

IV.dessous [dəsu] PRZYIMEK prov

V.en dessous PRZYMIOT. (inférieur)

IX.de dessous PRZYIMEK (d'un endroit)

2. au-dessous (inférieur à):

là-dessous [lad(ə)su] PRZYSŁ. De même que se traduit soit par here soit par there, là-dessous au sens littéral, se traduit par under here ou under there suivant que l'objet dont on parle se trouve près ou non du locuteur.

I.par-dessous [paʀdəsu] PRZYSŁ. (par en dessous)

II.par-dessous [paʀdəsu] PRZYIMEK (sous quelque chose)

dessous-de-bouteille <pl dessous-de-bouteille> [d(ə)sudbutɛj] RZECZOW. m

dessous-de-table <pl dessous-de-table> [d(ə)sudtabl] RZECZOW. m

dessous-de-bras <pl dessous-de-bras> [d(ə)sudbʀɑ] RZECZOW. m

dessous-de-plat <pl dessous-de-plat> [d(ə)sudpla] RZECZOW. m

dessous-de-verre <pl dessous-de-verre> [d(ə)sudvɛʀ] RZECZOW. m

dessous w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła dessous w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.dessous [d(ə)su] RZECZOW. m

par-dessous [paʀdəsu] PRZYIMEK PRZYSŁ.

dessous-de-plat [d(ə)sud(ə)pla] RZECZOW. m inv

dessous-de-bouteille [d(ə)sud(ə)butɛj] RZECZOW. m inv

dessous-de-table [d(ə)sud(ə)tabl] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła dessous w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dessous Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文