poverty w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła poverty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poverty-stricken [Brit ˈpɒvətɪˌstrɪk(ə)n, Am ˈpɑvərdi ˌstrɪkən] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła poverty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poverty w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła poverty w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

poverty [ˈpɒvəti, Am ˈpɑ:vɚt̬i] RZECZOW. no pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła poverty w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

poverty Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a poverty of sth form

poverty Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文