boring w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła boring w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.boring [Brit ˈbɔːrɪŋ, Am ˈbɔrɪŋ] RZECZOW. (drilling)

II.boring [Brit ˈbɔːrɪŋ, Am ˈbɔrɪŋ] PRZYMIOT.

bore → bear

Zobacz też bear

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła boring w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

boring w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła boring w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła boring w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boring Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

boring z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła boring w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文