factors w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła factors w angielski»francuski słowniku

factor MAT → factorize

Zobacz też factorize

I.factor in CZASOW. [Brit ˈfaktə -, Am ˈfæktər -] (factor [sb] in, factor in [sb])

factors w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła factors w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

rhesus factor [ˈri:səsˌfæktəʳ, Am -tɚ] RZECZOW. no pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła factors w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

factors Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文