peux-tu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła peux-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.explain [Brit ɪkˈspleɪn, ɛkˈspleɪn, Am ɪkˈspleɪn] CZASOW. przech. (all contexts)

thoughtless [Brit ˈθɔːtləs, Am ˈθɔtləs] PRZYMIOT.

I.point out CZASOW. [Brit pɔɪnt -, Am pɔɪnt -] (point out [sth/sb], point [sth/sb] out) (show)

II.point out CZASOW. [Brit pɔɪnt -, Am pɔɪnt -] (point out [sth]) (remark on)

Tłumaczenia dla hasła peux-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

foutoir [futwaʀ] RZECZOW. m slang

empêchement [ɑ̃pɛʃmɑ̃] RZECZOW. m

peux-tu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła peux-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też may, may

Tłumaczenia dla hasła peux-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.aller1 [ale] irr CZASOW. zwrotny +être s'en aller

I.ressortir [ʀ(ə)sɔʀtiʀ] CZASOW. nieprzech. +être

II.ressortir [ʀ(ə)sɔʀtiʀ] CZASOW. przech. +avoir

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文