commencement w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła commencement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.commencement [kɔmɑ̃smɑ̃] RZECZOW. m

1. commencement:

il y a un commencement à tout hum
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła commencement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

commencement w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła commencement w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła commencement w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

commencement Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文