d'exécution w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła d'exécution w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

exécution [ɛɡzekysjɔ̃] RZECZOW. ż

1. exécution (application):

2. exécution (réalisation):

non-exécution [nɔnɛɡzekysjɔ̃] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła d'exécution w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

d'exécution w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła d'exécution w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

exécution [ɛgzekysjɔ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła d'exécution w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

d'exécution Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文