starts w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła starts w angielski»francuski słowniku

1. start (beginning):

1. start (begin):

II.start up CZASOW. [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sth] up, start up [sth])

III.start off CZASOW. [Brit stɑːt -, Am stɑrt -] (start [sb/sth] off, start off [sb/sth])

I.push-start RZECZOW. [Brit pʊʃˈstɑːt, Am ˈpʊʃstɑrt]

starts w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła starts w angielski»francuski słowniku

starts Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

... for a start [or for a start, ...]

starts Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła starts w francuski»angielski słowniku

starts z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文