joking w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła joking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.joking [Brit ˈdʒəʊkɪŋ, Am ˈdʒoʊkɪŋ] RZECZOW. U

II.joking [Brit ˈdʒəʊkɪŋ, Am ˈdʒoʊkɪŋ] PRZYMIOT.

2. joke (laughing matter):

Tłumaczenia dla hasła joking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
blague inf

joking w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła joking w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.joking [ˈdʒəʊkɪng, Am ˈdʒoʊkɪng] PRZYMIOT.

II.joking [ˈdʒəʊkɪng, Am ˈdʒoʊkɪng] RZECZOW. no pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła joking w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

joking Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

blague ż à part
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文