mettons w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mettons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mettre (placer dans un endroit, une position):

6. mettre (placer dans une situation, un état):

9. mettre (faire fonctionner):

11. mettre (écrire):

1. mettre (se placer dans un endroit, une position):

8. mettre (se placer dans une situation, un état):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to beat sb to a pulp inf

Tłumaczenia dla hasła mettons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mettons w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mettons w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła mettons w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mettons Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文