phares w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła phares w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

essuie-phares, essuie-phare <pl essuie-phares> [esɥifaʀ] RZECZOW. m

bateau-phare <pl bateaux-phares> [batofɑʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła phares w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

phares w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła phares w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła phares w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

phares Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fog lamp Brit
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文