pitch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pitch w angielski»francuski słowniku

I.pitch into CZASOW. [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] (pitch into [sth])

II.pitch into CZASOW. [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] (pitch [sb] into) (land in new situation)

I.pitch out CZASOW. [Brit pɪtʃ -, Am pɪtʃ -] inf (pitch out [sb/sth], pitch [sb/sth] out)

pitch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pitch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła pitch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

pitch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

pitch z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła pitch w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文