chauffer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła chauffer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. chauffer (élever la température de):

1. chauffer (devenir chaud):

Zobacz też oreille, bois

1. oreille ANAT:

Zwroty:

to give sb a ticking off Brit inf

I.bois <pl bois> [bwa] RZECZOW. m

bois d'ébène HIST (esclaves) fig

Tłumaczenia dla hasła chauffer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
warm up MOTOR, ELEC car, engine, radio:
warm up (prepare) THEAT
jack up inf

chauffer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła chauffer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła chauffer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

chauffer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文